Tác giả :

Sinh viên đang thực hiện Đồ án tốt nghiệp ngành CNTT chuẩn bị báo cáo tiến độ thực hiện theo kế hoạch như sau:

1. Nội dung báo cáo:

  • Tên đề tài
  • Phạm vi nghiên cứu
  • Mục tiêu
  • Những công việc đã thực hiện được
  • Khó khăn, vướng mắc
  • Đề nghị

2. Hình thức báo cáo: Thuyết trình bằng Powerpoint

3. Văn bản nộp cho Trưởng ngành theo nội dung (1) có chữ ký của GVHD. Xem mẫu tại đây

4. Thời gian: từ 7:30 ngày thứ 5 (10/05/2018) và thứ 6 (11/05/2018) tại phòng A3-401 theo danh sách tại đây

Lưu ý:

  • SV không báo cáo (xem như không thể hoàn thành đồ án theo tiến độ) sẽ không được bảo vệ tốt nghiệp.
  • SV cần tham khảo GVHD để viết đúng mục tiêu và phạm vi nghiên cứu. Những nội dung này phải giống với thuyết minh trong báo cáo đồ án 
  • Nhằm đảm bảo kế hoạch báo cáo và không ảnh hưởng đến kế hoạch của các nhóm, đề nghị SV có mặt trước thời gian báo cáo tối thiểu 10 phút để chuẩn bị.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
 

Copyright © 2019, HCMC University of Technology and Education

Add: No 1 Vo Van Ngan Street, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tel: (+84 - 28) 37222763 - (+84 - 28) 37221223 - 8410

E-mail: kdtclc@hcmute.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/clcspkt