Tác giả :
 
 Em muốn làm lại thẻ SV thì phải làm sao?
   
 • SV liên hệ Phòng Công tác HSSV (Tầng 2 Toà nhà Trung tâm):
 • SV nhận thẻ sau 01 tuần.
 
 Làm sao để được mượn giáo trình tại Thư viện?
 
 Sinh viên liên hệ Thư viện (khu A) để được mượn giáo trình và tài liệu tham khảo (đem theo thẻ sinh viên):
 • Đối với giáo trình: SV Khoa CLC được mượn 18 cuốn/ 01 Học kỳ.
 • Đối với tài liệu tham khảo: SV Khoa CLC được mượn 08 cuốn/ 03 tuần.
 • Nếu SV trả sách trễ:   
                        + Đóng tiền phạt 500đ/ 01 cuốn/ 01 ngày (lần đầu);

             + Đóng tiền phạt 1.000đ/ 01 cuốn/ ngày (các lần sau).Làm thế nào để xin tạm dừng học tập


1. Các yêu cầu đối với SV:

 • SV được phép tạm dừng học tập (có thời hạn) khi có lý do chính đáng.
 • Thời gian tạm dừng tính vào thời gian đào tạo (trừ trường hợp tạm dừng để thi hành nghĩa vụ quân sự, hoặc có lý do chính đáng theo quy định của quy chế).
 • Thời gian tạm dừng: đối đa bằng thời gian kéo dài của khóa học. Mỗi lần tạm dừng từ 1 đến 2 học kỳ. Hai lần tạm dừng không được liền kề nhau.

2. Quy trình:

 • HSSV làm đơn theo mẫu (nhận mẫu đơn tại Khoa, phòng CTHSSV hoặc download trên website của trường).
 • Sau khi đơn đã được phụ huynh ký, chính quyền địa phương xác nhận, làm thủ tục thanh toán công nợ tại phòng Kế hoạch tài chính, trả hết sách tại Thư viện), có ý kiến của Ban chủ nhiệm khoa.
 • Nộp đơn tại phòng công tác HSSV. 
 • Nhận quyết định tạm dừng tại phòng CTHSSV (sau 3 ngày).

Sau thời gian tạm dừng muốn tiếp tục học phải làm như thế nào?

1. Điều kiện để xin học lại:
khi hết thời hạn tạm dừng, để được tiếp tục học SV phải làm thủ tục xin học lại.

2. Quy trình:

 • Nộp các loại giấy tờ tại phòng CTHSSV:

        + Đơn xin học lại (theo mẫu) có xác nhận của chính quyền địa phương.

        + Quyết định tạm dừng.

 • Nhận quyết định tiếp tục học tại Phòng CTHSSV (sau 2 tuần).

Lưu ý: Sinh viên phải làm đơn và nhận quyết định trước thời gian đăng ký môn học của học kỳ đó. Quá thời hạn tạm dừng 1 học kỳ, SV sẽ bị xóa tên ra khỏi danh sách.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
Document

Truy cập tháng:19,958

Tổng truy cập:65,888

 

Copyright © 2019, HCMC University of Technology and Education

Add: No 1 Vo Van Ngan Street, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tel: (+84 - 28) 37222763 - (+84 - 28) 37221223 - 8410

E-mail: kdtclc@hcmute.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/clcspkt