Tác giả :

Sinh viên xem chi tiết thông báo tại đây.

Lưu ý: SV sẽ đăng ký theo link sau nếu đạt tiêu chuẩn khen thưởng (Mỗi sinh viên chỉ được khen thưởng 1 lần trong 04 năm học chính thức tại trường. Như vậy, năm nay Nhà trường chỉ xét các em Khóa 19 đến Khóa 22 và chưa được nhận khen thưởng ngoại ngữ lần nào trước đây).

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
Document

Truy cập tháng:19,928

Tổng truy cập:65,858

 

Copyright © 2019, HCMC University of Technology and Education

Add: No 1 Vo Van Ngan Street, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tel: (+84 - 28) 37222763 - (+84 - 28) 37221223 - 8410

E-mail: kdtclc@hcmute.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/clcspkt